• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.com


آنالیزورها
سنسور PH

سنسور PH

سنسور PH برند E+H برای اندازه گیری میزانPH سیال


اندازه گیری میزان PH در سالات بوسیله سنسور قابل اندازه گیری میباشد

دقت بالا

کیفیت ساخت و خروجی استاندارد و رنج های قابل تعریف از ویژگیهای این دل سنسور میباشد.

- صنایع آب و فاضلاب

- صنایع غذایی

-.....