• تهران
  • 09191195048
  • info@RagaMeter.com


فلومترها
فلومتر الکترومغناطیس مدل EMD

فلومتر الکترومغناطیس مدل EMD

فلومتر الکترومغناطیس مدل EMD برای اندازه گیری سیالات


فلومترهای الکترومغناطیسی دستگاهی ایده آل برای اندازه گیری کلیه سیالاتی هستند که دارای هدایت الکتریکی بیش از 5 میکروزیمنس بر سانتیمتر (بیش از 20 میکروزیمنس بر سانتیمتر برای آب مقطر) می باشند. این نوع فلومترها بسیار دقیق بوده و اندازه گیری جریان توسط آنها مستقل از دانسیته، دما و فشار سیال انجام می گیرد.

اصول اندازه گیری

عملکرد فلومترهای الکترومغناطیسی بر اساس قانون القاء مغناطیسی فارادی می باشد: ولتاژ القا شده توسط هر رسانایی که در جهت صحیح درون یک میدان مغناطیسی حرکت می کند، متناسب با سرعت حرکت آن رساناست. ولتاژ القاء شده توسط سیال متحرک درون فلومتر، بوسیله 2 الکترود که درون قسمت تر شده دستگاه، مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، اندازه گیری می شود.

ولتاژ القاء شده تابعی از چگالی میدان مغناطیسی، فاصله الکترودها و سرعت متوسط سیال می باشد. با محاسبه سرعت سیال، شدت جریان و جریان تجمعی سیال بسهولت قابل محاسبه خواهد بود.

میتوانید در تمام ساعات شبانه روز جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 09191195048 تماس حاصل فرمایید.

Measuring Range-Liquid4 - 400 l/h. ... 3000 - 100000 m3/h

Connection SizeDN6...DN3000
İnternal Coating Hard Rubber, PTFE, Ceramic, PP
ElectrodesAISI316L, Ti,Hastelloy-C , htc.
Temperature-20...120°C, ops.180°C
Pressure16 bar max. ops. 100 bar
ProtectionIP67, ops. Ex-proof
Suuply<24 VDC or 230 VAC
Output Pulse, 4-20 mA ,alarm
Display LCD (Rate or Total)On or Wall Type
Communication HART, RS485-MODBUS, M-BUS
Application Conductive Liquids
Features
Rugged Design With Heavy-Duty
High Sensitivity
Long Lasting
Resistant to Chemical Fluids
Ideal for Dirty and Particle Liquids
Display On Request or Wall Mounted

- صنایع آب و فاضلاب

- صنایع غذایی